Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kegyelem és kalmárszellem – Bolyki László - részlet

Merünk-e olyan bátrak lenni, hogy Istent pusztán önmagáért, és ne a tőle elvárható szolgáltatásokért szeressük? Egyszerűen csak azért, mert Ő jó, mert Ő maga a szeretet, és bármit is tesz velünk – legyen az üdítően kellemes vagy idegtépően nehéz -, azt feltétel nélküli bizalommal fogadjuk Tőle?

 Hívő életünk minőségét alapvetően meghatározza, hogy kéréseink megfogalmazásakor lelkünket a kalmárszellem („Én jót cselekszem, Te pedig szolgáltass!”) vagy pedig a Rá hagyatkozás kegyelmi állapota hatja-e át.

Az „égi hatalmak” magunk mellé állítására irányuló elementáris belső késztetést nevezzük kalmárszellemnek. Ennek lényege, hogy a szorongás csökkentése érdekében behódol a nála magasabb erőknek, majd megpróbálja maga mellé állítani azokat. Logikája egyszerű: adok és kapok, szolgálok az „égnek”, az „ég” pedig szolgáltat nekem. A kalmárszellemtől motivált vallásos ember fél, hogy rosszul jár az élet forgatagában, ezért – teológiai meggyőződéseitől függetlenül – vallásának tudattalan ősmagja, hogy megpróbálja Istent és az Ő hatalmát saját jó sorsának szolgálatába állítani. Ebben az értelemben Isten egyfajta szorongáscsökkentő kabala. A kalmárszellem a vallásos ember hétköznapi mágiája, amely lehetetlenné teszi, hogy valóságos szeretetközösségben éljünk Istennel.

Az érett keresztény hit továbblép, már nem a jutalom és büntetés körül forog, hanem az Istennel való személyes kapcsolat, a szeretetközösség kerül középpontba. Erre óriási szükségünk van hitbéli fejlődésünk során, mert ha elég őszinték vagyunk, előbb utóbb be kell, hogy lássuk: nagyon úgy tűnik, hogy az „ég” nem hajlandó megkímélni minket az élet nehézségeitől.

Fejlődés által képesek vagyunk lemondani arról a naiv ábrándunkról, hogy vallásos erőfeszítéseinkkel irányítani tudjuk sorsunkat, avagy jócselekedeteinkkel kiérdemelhetjük Isten szeretetét, jóindulatát.

A törvény jutalmazó-büntető rendszere az, amely előhívja szívünkben a kalmárszellem lendületét. Vajon „áldozataim” minősége és mennyisége befolyásolja-e Őt abban, hogy mennyi jót ad, és mennyi rosszat szabadít rám, vagy teljesen mindegy mennyi jócselekedetet hajtok végre?

A kegyelem Istenének legfontosabb üzenete számunkra, hogy nincs üzlet, és amíg ez a fölismerés a megfáradt, bűnös lélek számára maga a megváltás, a kalmárszellem számára botrányos és igazságtalan gondolat is egyben. Krisztus helyettesítő áldozata, golgotai kereszthalála éppen a szívünk mélyén lappangó örök kalmárszellemet veszi célba, és bemutatja, hogy a valóságos istenkapcsolat csakis a kegyelem által ragadható meg.

Bolyki László - Kegyelem és kalmárszellem

http://bolykilaszlo.hu/könyvek/hamarosan-kegyelem-és-kalmárszellem

https://www.youtube.com/watch?v=eXf_0VoN9_k