Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Növekedés Krisztusban

Mi a keresztyénség? A keresztyénség ÉLET kérdése. A keresztyének nem kapnak egy új Tízparancsolatot. Nem azt jelenti, hogy minden tettünknél megkérdezzük: helyes-e ez a dolog vagy helytelen. Ehelyett minden tettünknél azt kell megvizsgálnunk, hogyan reagál rá a bennünk lévő isteni élet. Ha érzünk egy benső támogatást, ha az élet megmozdul bennünk, ha belülről erősnek érezzük magunkat, ha van bennünk kenet, tudhatjuk, hogy ÉLET szerint cselekszünk. Csak úgy láthatjuk igazán, hogy mi a helyes, ha Isten Szelleme munkál bennünk. Egy keresztyén csak olyasmit tehet meg jó szívvel, ami az életből származik.

Az előttünk álló kérdéseket Isten életének érzete, illetve a halál érzete szerint kell eldöntenünk.. Felemelkedik-e vagy visszahúzódik-e bennünk Isten élete. Mindíg meg kell kérdeznünk a bennünk élő Urat. Milyen érzést ad nekünk az Úr? Örül-e a benső életünk ennek a dolognak? Van-e szellemi örömünk és békességünk?

"Őt hallgassátok!" (Mt.17:5) A mai keresztyén ember számára a mérce nem a törvény és nem a próféták, hanem Krisztus; az a Krisztus, aki bennünk lakik. A kérdés tehát nem az, vajon igazam van-e vagy sem, hanem hogy az isteni élet egyetért-e a tetteimmel. Gyakran találkozunk olyan helyzettel, amikor mi helyeseljük cselekedetünket, de furcsa módon a bennünk levő élet elutasítja azt. Ilyen esetben nem ragaszkodhatunk a saját igazunkhoz.

A rosz dolgok egyértelműen roszak, de a jók nem mindíg jók. Ha az isteni élet szerint tevékenykedünk, Ő meg fogja mutatni nekünk, hogy magasabb követelményeket támaszt velünk szemben, mint az emberi törvények és elvárások. Ha ezt felismerjük, nagyon könnyűvé válik számunkra a keresztyén élet. Ha Isten belső útmutatását keressük, akkor mindíg fel ragyogni előttünk egy belső világosság. Ne feledkezzünk meg újjászületésünk tényéről! Isten bennünk él az Úr Jézus által. Az Úr folyamatosan megnyilatkozik bennünk.

Mondjuk Istennek: "Uram, add kegyelmedet, hogy az élet fája által élhessek, és ne a jó és gonosz tudásának gyümölcsét fogyasszam! Állandóan a Te életedből akarok táplálkozni, állandóan ennek az életnek a belső érzetére akarok figyelni!" Ha ezt az alapelvet követjük, nagy változást fogunk tapasztalni keresztyén életünkben.

Növekedést segítő ingyenes keresztyén könyvek ittt: https://www.rhemabooks.org/hu/free-christian-books/

Georg Steinberger: Út a Bárány nyomdokában

ut-a-barany-nyomdokaban.eoldal.hu/

 

Hogyan lehet minden keresztyénben Krisztus lelkülete – Dennis F. Kinlaw

A Szentírás alapvető gondolata, hogy Isten képessé tudja tenni népét az Ő gondolkodásmódjának elsajátítására.
Jézus megmutatta, hogy az egész teremtett világban levő végső hatalom önfeláldozó. A hatalom azt jelenti, hogy képesek vagyunk feláldozni magunkat valaki másért.
Ha bennünk, keresztyénekben nincs meg „Krisztus lelkülete”, kudarcot vallanak az Úr szolgálatára irányuló erőfeszítéseink.
A bűn lényege az önzés. Amennyiben az önzés befolyásol minket, annyiban életünk minden összetevője ellentétes lesz Isten céljaival. Krisztus azért jött, hogy megszabadítson minket az önzés pusztító zsarnokságától.

Isten úgy válthat meg minket, ha az önfeláldozás útját járja. El kell jutnunk önmagunk végéhez, ahol az életünk elutasításnak és fájdalomnak van kitéve. Csak így lehet az életünk a megváltás eszköze. Ha azt akarjuk, hogy az életünk teljesen az Övé legyen, hozzá hasonlóan minket sem jellemezhet a világ pompája és fényűzése. Szolgáknak kell lennünk. Életünknek másokért kell kiöntetnie. Ha kész vagyunk áldozatot hozni és kiöntetni Jézusért, akkor az életünk gyümölcsöző lesz.
Egyetemes törvény ez: Tartsd meg magadnak az életed, és terméketlen lesz. Add át teljesen az Úrnak, és termést hoz.

A tanítványság a szenvedés összefüggésébe van ágyazva. Aki követni akarja Krisztust, annak szintén késznek kell lennie feláldoznia magát, elviselni az Isten akaratának teljesítésével járó nehézségeket. Jézus önfeláldozásra hív.

Lelki visszaesés és versengés
Mk 9;17-18- ban a tanítványok bejárták a vidéket, és démonokat űztek ki. Nagyon meg voltak elégedve magukkal. Mégsem tudták meggyógyítani a fiút, akiben néma lélek volt. Ez történik az Úr minden tanítványával: Amikor lelkileg igen erősnek véljük magunkat, nem tudjuk fenntartani a lelki erőnket. Ki lehet csúszni a Mesterrel való bensőséges kapcsolatból. Ha magabiztosabbnak és alkalmasabbnak érezzük magunkat, csökken az Úrba vetett hitünk.
Azt a munkát, amelyre a keresztyén tanítvány elhívást kapott, csak az Úr tudja elvégezni. Az önmagára támaszkodó tanítvány azonban csak annyit kap, amennyit maga is el tud végezni.

Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája. 35.v.
A pozíció nélküli emberek a keresztyén életvitel legjobb példaképei.

Egyesek ma azt állítják, hogy Isten embereit csodáknak és jeleknek kell kísérniük, de Isten általában nem így nyilvánul meg. Jeremiás volt a leghosszabb ideig szolgáló próféta, mégsem tett soha csodát. Amikor Jézus kérdezte tanítványaitól, hogy kinek mondják Őt az emberek, azok azt felelték: Némelyek…Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. (Mt.16;14.) Miből adódott Jeremiás és Jézus hasonlósága? Nem a jelekből és csodákból, hanem az erkölcsi hitelességükből. A mai keresztyéneknek nem kell jeleket és csodákat tenniük ahhoz, hogy Jézushoz hasonlítsanak, mert nem ez Jézus kilétének a lényege.

Ézsaiás: A mi Istenünk nem hatalommal vált meg minket, hanem önfeláldozással.
Jelenések: János megfordul, hogy lássa Júda törzsének Oroszlánját. Megdöbbenésére azonban nem Oroszlánt lát, hanem Bárányt.
Amit mi hatalomnak hívunk, azt Isten nem nevezi hatalomnak. Ő azt nevezi hatalomnak, amit mi gyengeségnek mondunk.
http://www.hitkapcsolatok.hu/kiadvanyok/egyeb-kiadvanyaink.html