Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A bűntől való szabadulás - Watchman Nee

 

Miután hitre jutottunk az Úrban, és elfogadtuk Őt Megváltónknak, azonnal meg kellene tapasztalnunk a bűntől való szabadulást is. Nagy probléma, hogy küszködünk a bűnnel. Egyesek minden erejükkel igyekeznek a kísértések ellen védekezni., vagy szüntelen harcban állnak a bűnnel szemben. De az Ige azt mondja, hogy meg kell nyernünk a bűntől való szabadulást. Én már megszabadultam tőle – nem azért, mintha legyőztem volna, hanem egyszerűen azért, mert az Úr kiemelt engem hatalmából.

Meg kell látnunk, hogy a bűnnek ereje van, és olyan hatalma, amelyből nem tudunk szabadulni, mert a bűn: törvény, amely foglyul ejt, és rabszolga módjára szolgálnom kell.

Elhatározom, hogy jót cselekszem, de a gonoszság bennem van. Ez törvény! A jóakarat a törvénnyel szemben kevés! Az akarat emberi képesség, erő – a törvény azonban a természetereje. Az akarat az elhatározásra való képesség. Az akarás ereje másként működik, mint a törvény. A törvény ereje – pl. a nehézségi erő – mint természeti erő: kényszer. Az embertől függő erő emberi erő. De valamilyen törvényen alapuló erő, az természeti erő. Ez szembeszegül az emberi akaraterővel. Eleinte a kitartásunktól függően az akarat győz, de végül mindig a törvény. Nincs ember, aki le tudná győzni a törvényt. Honnan ismerem fel, hogy a bűn törvény? Azáltal, hogy nem csak néha vétkezem, hanem állandóan.

Bennünk, emberekben van egy törvény, amin nem tudunk úrrá lenni.

Ha felismered, hogy a bűn az törvény, akkor nem próbálod többé akaraterőddel legyőzni.

A bűn törvénye benned van – tehát a bűn nem csupán rossz cselekedet, hanem törvényszerű is. Ha ezt meglátod, nem vagy messze a győzelemtől.

Pál mutatja meg a győzelem útját: a törvényt törvény győzi le! Róma 8;1-2. „Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet Szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.”

Ahogy a bűn törvény, úgy Isten Szent Szelleme is törvény – az élet törvénye. És ez erősebb a bűn törvényénél. Az egyik törvény tehát legyőzi a másik törvényt, emberi erőfeszítés nélkül.

Ha engedjük, hogy az élet törvénye munkálkodjon bennünk, akkor automatikusan megszabadít minket a bűn és halál törvényétől.

 A Szellem törvénye csak akkor hat, amikor felhagyunk az akarati erőfeszítéssel – Szellem szerint járunk. A bűn itt van még, de én már kikerültem a hatósugarából. Ez a törvény teljesen meg tud menteni minket – a segítségünk nélkül

Ez a törvény megszentel minket, kijelenti számunkra Isten életét és betölt bennünket vele.

A bennünk lévő kincs nemcsak a Szent Szellem – az élet, hanem annak törvénye is. Mostantól fogva uralkodni tudsz az életeden, és a dolgok fölé tudsz kerekedni.

Ez csodálatos! Dicsérjük érte az Urat!  

Nem kell többé keresztény szerepet játszani, mint aki önuralmat erőltet magára. Csak hinni kell Isten Igéjében, Ő az újjászületésünkkor megadta nekünk az isteni életet.

Le tudom győzni a bűnt, de nem a magam erejéből, Isten ajándéka ez, Övé a dicsőség örökké!

Az élet Szellemének törvénye által képesek vagyunk megismerni Isten akaratát. Isten minden szükséges ismeretet megad. Nemcsak a nagy ügyekben, hanem az élet apróbb dolgaiban is. Csak nem mindig hallgatunk az Úrra. Egy belső hang figyelmeztet. Ha valóban keresztény vagy, ismerned Isten akaratát, Isten szeretete szorongat, és erőfeszítés nélkül tudod szeretni felebarátodat. Add fel a saját akaratodat, és a benned lévő törvény ezt megteszi. Isten törvényt adott belénk, amikor az Övéi lettünk, és ez a törvény önmagától hat. Az Úr él bennünk. Így tudjuk betartani Jézus törvényeit. Az elénk állított rendkívül magas követelmények megmutatják, mennyire bízik Isten abban az életben, amelyet nekünk adott.

Isten nem foglalkozott közvetlenül a bűnnel, helyette megfeszítette az ó-emberünket. A bűn törvényétől is így szabadultunk meg. Amikor Isten bennünket eggyé tett Krisztussal, nemcsak meghaltunk Vele a bűnnek, de feltámadott élete képessé tesz arra, hogy Isten szentségére éljünk. Az Úrban olyan életet élhetünk, ami kedves Istenek.

De ha ezt az életet saját akaratomból próbálom élni, újra a törvény alatt vagyok. Ha bevallom, hogy erre nem vagyok képes, de bízom Benne, Ő maga teljesíti ezt a követelést.

Isten Önmagát ajándékozta nekünk!

Róma 7;4: „Azért testvéreim, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy azé legyetek, aki a halálból feltámasztott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek."

 

Watchman Nee könyvek:

http://sorsfordito.addel.hu/products.php?prcategory=34658

 

A szabadító

Gyötrő gondolatok, megmagyarázhatatlan érzések, és visszatérő bűnök legyőzése.
Fogoly vagy? Nem is tudod, hogyan kerültél ekkora zűrzavarba, olyan szokások rabja vagy, amelyekkel, - úgy tűnik - képtelen vagy szakítani, vagy bűnbe estél.
Keresztyén vagy, - De ilyesmi nem történhet meg egy keresztyénnel! - neked legalábbis ezt mondták...  

Ez a remek könyv olyan kérdésről szól, amely a jelenkor keresztyénségében vagy túl van hangsúlyozva, vagy nem foglalkoznak vele. A démoni világ, a démoni befolyásoltság, a megkötözöttség, valamint a győztes hívő élet kapcsolatáról kevés az egyszerű és világos tanítás. Miért? Mert kényes téma... de megkerülhetetlen. Az okkult szokások, misztikus kultuszok, keleti vallások, ezotéria egyre inkább belefolynak a mindennapjainkba, munkahelyeinkre. http://goodnews.hu/szabadito-p-762.html.html.html.html